İlan Verme Kuralları

İlan Verme Kuralları1) Üye işyeri sözleşmesi sorumluluk hükmü 

Üye işyerinin sisteme yüklediği resim ile müşteriye satılan / satılacak olan ürün arasında bir farklılık olması halinde EKÜMES’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. EKÜMES’in söz konusu durumların vukuu halinde veya üye işyerinin kusurlu veya kusursuz iş ve işlemleri sebebiyle müşteri ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı meblağları üye işyerine/kişiye rücu edebileceğini, üye işyerini/kişler bu hususta hiçbir itirazda bulunmayacağını taraflar gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.

2) Kullanıcı sözleşmesi sorumluluk hükmü

Kullanıcı, EKÜMES’in kendisine sunduğu hizmetin kendisi ile üye işyerini buluşturacak bir internet portalı tesisinden ibaret olduğunu, EKÜMES aracılığıyla kurulan ilişkiden kaynaklı zararlarından EKÜMES’in sorumlu olmadığını, EKÜMES’e karşı zarar, tazminat, faiz, cezai şart ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere sair taleplerde bulunmayacağını, bu minvalde yasal yollara başvurma hakkı dahil olmak üzere her tür hak ve yetkisinden feragat ettiğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

İlanda kullanılan görselin ürüne ait olacağını, başka bir görsel kullanmayacağını, yanıltıcı beyan ve taahhütlerde bulunmayacağını üye olmakla, siteye giriş yapmakla kabul etmiş sayılır. Yapılan kontrollere rağmen herhangi bir şekilde ayıplı ürün, görseldekinden farklı ürün veya ilandaki beyanında olmayan bir durum ile karşılaşılması durumunda, ilan veren kişi, karşı tarafın ve sitemizin uğrayacağı itibar kaybını ve maddi/manevi zararını karşılamayı kabul etmiştir. Ayrıca en çok “5” gün içerisinde alıcının zararını karşılayıp, ürünü taahhüt ettiği şekilde yeni ürünle değiştireceğini üye olmakla, siteye giriş yapmakla birlikte gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.


Aşağıda belirtilen tüm kategorilerdeki “İlan Verme Kuralları” hem bireysel hem kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. İlan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
ekumes.com portalında ilanının verilmesi yasak olan ürünlerin güncel listesine Yasaklı Ürünler Listesi sayfasından ulaşılabilir. ekümes, ilanı verilmesi yasaklı ürünlere, portalın ilgili bölümlerinde yapacağı açıklamalar doğrultusunda eklemeler yapabilir. “Üye”, ilanı yasaklı ürünleri güncel olarak takip etmeli, yasaklı olmayan ürünlere ilişkin ilan vermelidir. Ekumes.com’da yayınlanmış ilanlar, ilan sahipleri tarafından yayından kaldırıldığında ya da ilan verme kurallarına ve/veya üyelik sözleşmesine aykırılık nedeniyle EKÜMES tarafından yayından kaldırıldığında; ilan ve doping ürünleri elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için, yayından kaldırılan ilanın ücreti ve uygulanmış doping varsa doping ücreti veya varsa bu ilan kapsamında tanımlanmış kampanyalara ait haklar (ücretsiz ilan, ürüne bağlı doping vb gibi) iade edilmez. İlan veren kişi siteye ilan verdiği anda sözleşmedeki şartları kabul etmiş sayılır.
Kullanıcı'lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "EKÜMES"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
İlan verenler, ilanlarından EKÜMES tarafından uygun görülenlerin; EKÜMES’in belirleyeceği süre boyunca “Acil İlanlar” ya da “Popüler İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, ayrıca EKÜMES tarafından seçilen ilanların, sosyal medyada, basın bülteninde ve sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.
İlan fiyat tarihçesi özelliği ile ilanların tüm fiyat değişiklikleri, favoriye eklenme tarihinden itibaren favorisine ekleyen kullanıcılar tarafından takip edilebilir.
İlan Verme Kuralları – Tarım Makineleri/ Ekipman
1.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece araç / ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
2.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
3.    Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan /   araca ürüne ait olmalıdır.
4.    İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, km, model, vites vb.) doğru bilgiler yer almalıdır. Bu bilgilerin doğruluğu ilan verenin sorumluluğundadır.
5.    Girilen aracın kategori, marka ve model seçimi üyenin sorumluluğunda olup, hatalı seçimden kaynaklı ilanın ret olması halinde ilan hakkı kaybolur ve yeni bir hak tanımlaması yapılmaz.
6.    Eklenen fotoğrafların, videoların, 3 Boyutlu Tur görüntülerinin içeriğinde firma logoları, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
7.    Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
8.    ekumes.com’da bir araca / ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.  
9.    Sadece sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz. Elde Mevcut olmayan, sonradan tedarik edilecek ürün için ilan verilemez. İlan veren bu tür davranışta bulunması durumunda karşı tarafa,  tüm maddi/manevi zararı kabul etmiş sayılır. Yanıltıcı/aldatıcı/hileli  ilan veren kişi/ kişiler- kurumsal firma mağazalar bu ilandan kaynaklanan Ekümes’in sosyal medyadaki itibarına yönelik maddi/manevi tazminatı karşılamayı kabul etmiş sayılır. 
10.    Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
11.    Aynı marka ve modele ait farklı araçlar / ürünler için ayrı ilan girişi yapılması ve araçların her birinin kendine ait fotoğraflarının çekilerek ilan verilmesi gerekmektedir. Başka görsel kullanılarak yanıltıcı ilan veren kişi/kurum ilandan dolayı şahsen sorumludur, bu şekilde oluşan ihtilaftan dolayı ilan veren kişi zararı kabul etmeyi yanıltıcı ilan verdiğinde kabul etmiş sayılır.
12.    Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz. Bu işlemi gerçekleştiren üyelerin ilanları mükerrer olarak algılanıp, bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
13.    Platforma yapılan araç / ürün girişlerinde mutlaka mal sahibinin onayı alınmalıdır.
14.    Satılık veya kiralık araçlar / ürünler için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
15.    İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
16.    İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
17.    Satılan yada kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez.
18.    Vasıta kategorisinde araçların parçaları ayrı ayrı satılamaz. Parça satışı sadece yedek parça kategorisi altında yapılmaktadır.
19.    İlan verme aşamasında, ilana ait ekumes.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Ekumes.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
20.    13 Eylül 2018 tarihli "Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"da, 6 Ekim 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”de ve 16 Kasım 2018 tarihli ve 30597 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de belirtilen sözleşme tiplerine dair kategorilerdeki ilanların fiyat bilgilerinin Türk Lirası olarak girilmesi gerekmektedir.
İlan Verme Kuralları - İkinci El ve Sıfır Alışveriş
1.    "Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
2.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
3.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
4.    Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar, satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
5.    İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
6.    Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
7.    Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
8.    ekumes.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Yayında olan bir ilanın aynısı ikinci kez verilemez. Bu ve buna benzer faaliyeti gösteren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
9.    Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
10.    Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya iptal edilebilir.
11.    Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekmektedir. Örnek: Farklı ayakkabı numaraları ya da farklı renkleri olan ürünlerde ayrı ilan girişi yapılması gereklidir. Aynı ilan altında tüm ayakkabı numaraları ve renkleri vb. farklılaştıran unsurlar belirtilemez.
12.    Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
13.    Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.

14.    İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
15.    Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
16.    İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
17.    Satılan yada kiralanan ürünler Satıldı / Kiralandı olarak tekrar yayına verilemez.
18.    İlan verme aşamasında, ilana ait ekumes.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Ekumes.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.
İlan Verme Kuralları - Yedek Parça, Aksesuar, Donanım 
1.    "Yasaklı Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerle ilgili ilan verilemez.
2.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ürün hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
3.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
4.    Yayınlanmak istenen ilanlarda kullanılan fotoğraflar ve videolar satılan / kiralanan ürüne ait olmalıdır.
5.    İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (fiyat, model v.b.) doğru bilgiler yer almalıdır.
6.    Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link ya da isimleri, ürüne ait fotoğraf yerine kampanya yazısı, telefon numarası veya farklı web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
7.    Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının ilanının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
8.    ekumes.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir.
9.    Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz.
10.    Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
11.    Her farklı renk, model veya boyutta olan ürün için ayrı bir ilan girişi yapılması gerekir.
12.    Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılamaz.
13.    Satılık veya kiralık ürünler için temsili fiyat verilmemelidir. Fiyatlar KDV dahil olarak belirtilmelidir.
14.    İlanların açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
15.    Güvenli e-ticaret ilanlarının açıklamalarında “elden teslim, kapıda ödeme, eft, havale, yüz yüze satış vb.” şeklinde açıklamalar yer almamalıdır. Hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmamalıdır.
16.    İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
17.    Satılan / kiralanan ilanlar yayından kaldırılmalıdır.
18.    İlan verme aşamasında, ilana ait ekumes.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Ekumes.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, zaman içinde belirlediği kriterlerde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı tutmaktadır.”
İlan Verme Kuralları - Hayvanlar Alemi
1.    İlan verebilmek için Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu , cites sözleşmesi ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir.
2.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde sadece ilgili hayvan hakkındaki bilgiler yer almalıdır.
3.    İlan başlığında ve ilan açıklama bölümünde reklam içerikli yazı yazılmaması, link ve fotoğraf eklenmemesi gerekmektedir.
4.    Evcil hayvanlar satışı yapılamaz. Satışa yönelik faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir ve/veya üyelikleri iptal edilebilir.
5.    Sahiplendirmek için verilen ilanların açıklama bölümünde “Aşı, mama, veteriner parası talep edilmeyecektir. Tamamen ücretsiz sahiplendirilecektir.” bu ve bu anlamdaki ibarelerin eklenmesini gerekmektedir.
6.    Kurumsal üyeler evcil hayvanlar kategorisine kesinlikle ilan girişi yapamazlar.
7.    Evcil hayvanlar kategorisinde yayınlanmak istenen hayvana ait fotoğraf ve/veya video olması zorunludur. Yayınlanan fotoğraflar ve videolar ilgili hayvana ait olmalıdır. Hayvana ait olmayan resim kullanılmasından ilan veren sorumludur. Bu hususta doğacak anlaşmazlığı maddi/manevi tazminat-zararı karşılamayı, yanıltıcı ilan vermekle kabul etmiş sayılır, yanıltıcı ilandan doğan tazminat/maddi-manevi zararı karşılamakla yükümlüdür. 
8.    İlan girişlerinde belirtilen kriterlerde (renk, cins vb.) doğru bilgiler yer almalıdır.
9.    Eklenen fotoğrafların içeriğinde firma logoları veya farklı e-ticaret web sitelerinin link, logo ya da isimleri yer almamalıdır.
10.    Sistem içerisindeki farklı bir kullanıcının fotoğrafları kullanılmamalıdır.
11.    ekumes.com’da bir hayvana ait sadece bir ilan verilebilir.
12.    Sahibi olduğunuz ürünlerin satışına yönelik ilanlar verilebilir. Ön sipariş ilanları yayınlanamaz. Tedarik edilecek v.s. gibi mevcut olmayan ürün/hayvan hakkında ilan verilemez. Bu şekilde yanıltıcı ilan veren kişiler kanunların yüklemiş olduğu maddi/manevi sorumlu olduğunu zararı karışlayacağını kabul etmiş sayılır. 
13.    Girilen bir ilanın aynısı, ilk girilen ilan silinerek sisteme yeniden girilemez. Bir ilanın silinip sisteme tekrar yeni baştan girilmesi ve benzeri nitelikteki faaliyetleri gerçekleştiren üyelerin bu ilanları silinebilir, üyelikleri dondurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir.
14.    Her bir ilan için farklı resimler kullanılmalıdır, aynı resim ikinci bir ilanda kullanılmamalıdır.
15.    Hayvanlar aleminde satışına izin verilen hayvanlar ve aksesuarları için temsili fiyat verilmemesi gerekmektedir.
16.    İlan açıklama bölümlerinde web sayfası, mail adresi ve firma iletişim bilgilerine yer verilmemelidir. Telefon numarası ve kullanıcı adı sadece “Kullanıcı Bilgileri” bölümünde yayınlanmalıdır. Mağaza kullanıcıları mağazaları için tanıtım sayfası hazırlayarak iletişim ve adres bilgilerini bu alanda yayınlayabilirler ancak web sayfası ismi belirtmemeleri gerekir.
17.    İlan başlığı veya açıklamasında “alınır”, “aranıyor” vb. ibarelere yer verilemez.
18.    İlan verme aşamasında, ilana ait ekumes.com tarafından belirlenmiş bazı kriterler için girilen bilgiler, ilan veren tarafından sonradan değiştirilemez, ilan veren bu konuda itirazda bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir. Ekumes.com hangi kriterlere ait bilgilerin değiştirilemeyeceğini belirleme, belirlediği kriterlerde zaman içinde değişiklik yapma ve değişiklik yapma tarihi itibariyle belirlediği kriterleri tüm ilanlara uygulama hakkını saklı 
19.    Önemli Bilgilendirmeler:
İlan verilirken girilen adres bilgileri ekumes.com’un adres güncelleme konusunda hizmet aldığı firmanın ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine uygun olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
Ekumes.com’da bir ürüne ait sadece bir ilan verilebilir. Aynı ürüne ilişkin birden fazla ilan verilmesi durumunda, fazla verilen ilan/ilanlar yayından kaldırılır ve bu ilan/ilanlar paketten/ilan limitinden düşülür, iade edilmez.
--------------------------- önemli uyarı----------------------------
Hayvanlar Alemi Kategorisi İlanları Hakkında Bilgilendirme
Bilindiği üzere ülkemizde canlı hayvan satışı Hayvanlar Alemi Kategorisi İlanları Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen şart ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda Kara Avcılığı Kanunu, cites sözleşmesi ile belirlenen illegal Av ve Yaban Hayvanı ticaretinin yapılması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.  Bu doğrultuda;
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun

5. maddesinin 3. fıkrasına göre;
Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak sertifika almakla yükümlüdürler.

5. maddesinin 6. fıkrasına göre;
Ev ve süs hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanları sahiplenen ve onu üretmek için seçenler annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.
Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. maddesinin b fıkrasına göre;

5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına ellimilyon lira, yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına yüzellimilyon lira idarî para cezası.
uygulanacağı belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymadan hayvanlar alemi kategorisinde kesinlikle listeleme yapılmaması gerekmektedir.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun

18. maddesine göre;
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satılamaz, satın alınamaz, nakledilemez ve bunların ithalatı ve ihracatı yapılamaz.
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esasları düzenlemeye Bakanlık yetkilidir.
Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satılamaz. Bu hususlar Bakanlıkça denetlenir.
19. maddesine göre;
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorunludur. Yabancı türlerden Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının ithalatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.
Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişiler hakkında
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun

26. maddesine göre;
18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara uymayanlara, beşyüz Türk Lirasından ikibinbeşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağa uymayanlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası
uygulanacağı belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uymadan hayvanlar alemi kategorisinde kesinlikle listeleme yapılmaması gerekmektedir.

Üye işyeri, bu maddede yazılı yükümlülüklerine aykırı davrandığı takdirde ispat şartı aranmaksızın EKÜMES’e ayrıca 500.000 (beşyüzbin türklirası) TL cezai şart ödemeyi gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.  EKÜMES’in fazlaya ilişkin tüm hakları saklıdır.